เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ pisa

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการสอบ PISA
ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการสอบ PISA

23 ก.ค. 2561 0 1,057

คุณครูสมศักดิ์ ปานเพ็ชร หัวหน้างานวิชาการและคณะประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ PISA ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา

1
^