เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ แข่งขันทักษะ

ขอเชิญชวนนักเรียน ป.6 และ ม.3 ทั่วประเทศ ร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Strisuksa 2020 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญชวนนักเรียน ป.6 และ ม.3 ทั่วประเทศ ร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Strisuksa 2020 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

02 ม.ค. 2563 0 5,788

นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธมศึกษาปี 3 ค่าสมัคร คนละ 50 บาท

1
^