เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ เปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสตรีศึกษา

เปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
เปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

02 มี.ค. 2564 0 1,331

เพิ่มเติมจำนวน 7 ร้าน ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ, ก๋วยเตี๋ยวหมู, ราดหน้า, ข้าวเหนียว-ลูกชิ้นทอด, ก๋วยจั๊บ, ข้าวราดแกง, น้ำแข็งไส

ประกาศเรื่องการเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนสตรีศึกษา ประจำปี 2563
ประกาศเรื่องการเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนสตรีศึกษา ประจำปี 2563

13 มี.ค. 2563 0 1,313

ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษามีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ...

1
^