เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ รับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ประเภทโควตาพิเศษเรียนดี ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ประเภทโควตาพิเศษเรียนดี ปีการศึกษา 2565

07 ก.พ. 2565 0 2,660

การรับสมัครนักเรียนโครงการ English Program ประเภทโควตาพิเศษ นักเรียนเรียนดี 20 % แรกของโรงเรียน ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 65 - 12 ก.พ. 65 โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โครการ EP อาคาร 3 โรงเรียนสตรีศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา

12 มี.ค. 2564 0 5,645

GP-วิทย์-คณิต : ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน 108 คน ม.4 จำนวน 3 ห้องเรียน 102 คน GP - ภาษา-สังคม : ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน 72 คน

ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 2019
ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 2019

01 มี.ค. 2563 0 2,704

ขอให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมต่างๆ แต่การรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ยังคงดำเนินการตามปกติ

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(English Program) ประจำปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(English Program) ประจำปีการศึกษา 2563

04 ก.พ. 2563 0 2,896

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : รับ 2 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 60 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : รับ 2 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 60 คน มี 2 แผนการเรียน คือ 1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนศิลป์ภาษาอัง

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program ทั้ง GPS และ GPLS)ประจำปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program ทั้ง GPS และ GPLS)ประจำปีการศึกษา 2563

04 ก.พ. 2563 0 6,348

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : จำนวนที่รับ 3 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 108 คน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Program Science-Math - GPS ) จำนวน 3 ห้องเรียนรับนักเร

1

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^