เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

24 ธ.ค. 2563 0 549

ในกรณีพบเหตุการณ์การระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนสตรีศึกษาจึงขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกไปโดย ไม่มีกำหนด

1
^