เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบการดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 (เลื่อนวันสอบ เป็น 18 พ.ย.2561)

ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขปรับปรุงรายชื่อ 16 พ.ย.2561)
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขปรับปรุงรายชื่อ 16 พ.ย.2561)

20 ส.ค. 2561 0 6,101

ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ ประกาศเลื่อนวันสอบ เนื่องจากวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ตรงกับการสอบ ส.อ.ว.น. จึงขอเลือนเป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 แทน

1
^