เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศผล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (English Program) ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (English Program) ปีการศึกษา 2564

03 เม.ย. 2564 0 4,407

ใ้ห้นักเรียนที่สอบได้ตัวจริงมารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1

^