เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ นางสาวฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕

นางสาวฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕
นางสาวฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕

28 ม.ค. 2565 0 1,022

จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

1

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^