เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.1 : 554 คน ม.2 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.5 : 670 คน ม.6 : 680 คน

อีเมลครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแล้วสำหรับการเปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน

คู่มือการใช้ Google Apps for Education

Google Apps Manual
Apps for Education สำหรับครูและนักเรียนยุค Digital
Google Search / Google Plus / gmail / Google Drive / Calendar / Google Site / Google Maps / Youtube / Google Classroom / Hangout / Google Keep / Google Groups / Google Translate
Google Apps for Education ทำอะไรได้บ้าง
- ส่งการบ้าน / ตรวจการบ้านนักเรียน จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่าน Google Classroom
- ทำข้อสอบวัดผล (ข้อสอบแบบเลือกตอบ) ตรวจคำตอบด้วย Flubaroo
- ทำใบงาน การบ้าน
- ผสมผสานการเรียนผ่านเว็บไซต์ กับการเรียนในห้องเรียน
- การจัดการประชุมผ่าน Google Calendar ในโรงเรียน
- การลดกระดาษด้วยการส่งอีเมล์ในโรงเรียน
- ฝากบทเรียน แบบฝึกหัดให้นักเรียนสำหรับเตรียมสอบผ่าน Google Site / Google Classroom
- สร้างเว็บไซต์สำหรับการจัดการเรียนรู้
- ประชุมผ่าน Google Hangout
- การสอนออนไลน์ผ่าน Hangout on Air
- การประเมินตามสภาพจริง โดยให้เด็กเขียนใส่ Docs หรือ สร้างแฟ้มสะสมผลงานผ่าน Google Sites
- เช็คชื่อนักเรียนผ่าน Drive( form , Spreadsheet)
- รวมคะแนนในโรงเรียนผ่าน Spreadsheet ทำให้รวบรวมง่าย ทำใบแสดงผลการส่งงาน รวบรวมคะแนน ตัดเกรด
- ทำโครงการในโรงเรียน โดยใช้ Google Sites เป็นที่เก็บข้อมูล
- ใช้สำหรับการทำงานในกลุ่มที่ต่างโรงเรียนกัน เช่น กลุ่มภาษาอังกฤษ EP
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
พบปัญหาการใช้งานติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีศึกษา
ครูไชยรัตน์ เอี่ยมแบน e-mail : chairat@strisuksa.ac.th
ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ e-mail : sittichai@strisuksa.ac.th
ครูเอกรินทร์ ศรีผ่อง e-mail : ekkarin@strisuksa.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^