เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ค่ายดาราศาสตร์ GPs ม.3 @นาดูน

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีศึกษานำนักเรียนในโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ม.3 ณ ศูนย์วิจัยวลัยรุกขเวช พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^