เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เตรียมความพร้อมงานแห่เทียนพรรษา 2561

คณะทำงานกำลังเตรียมความพร้อมทั้งด้านการซ่อมบำรุงทำขบวนรถแห่ ประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ปี 2561 ด้วยความสมัครสมานสามัคคี โดยมีท่านผู้อำนวยการศิริ ธนะมูลและรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย คอยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตลอดทุกกิจกรรม

ทีมงานจัดทำขบวนแห่กำลังเตรียมต้นโพธิ์ ติดตั้งใบโพธิ์ โดยทีมงานบริการทั่วไปทีมงานรถแห่กำลังซ่อมบำรุงราชรถ

ท่าน ผอ.ศิริ ธนะมูล ตรวจเยี่ยมให้กำลังในคณะทำงานประดับต้นเทียนพรรษา

ต้นเทียนใกล้สำเร็จแล้วครูและนักเรียนสตรีศึกษาร่วมจิตร่วมใจเตรียมงานด้วยความขยันขันแข็งคณะครูร่วมมาช่วยงานและให้กำลังใจทีมงาน
น้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์กำลังเตรียมผ้าสำหรับร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเคลื่อนย้ายไปเตรียมตกแต่ง


ธรรมจักรพร้อมราชรถพร้อมเสลี่ยงต้นเทียนพร้อม
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^