เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.2 : 554 คน ม.3 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.4 : 670 คน ม.6 : 680 คน
ยอดบริจาค : บาท

ประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ของ กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)  สำหรับผู้แจ้งเหตุ 
ผู้แจ้งเหตุหมายถึง นักเรียน หรือผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา สามารถแจ้งเหตุผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 
  1. เว็บไซต์  www.moesafetycenter.com
  2. แอพพลิเคชั่น MOESafetyCenter 
  3. Line ID : @MOE Safe ty Center
  4. Call Center : 02-126-6565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^