เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ของ กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)  สำหรับผู้แจ้งเหตุ 
ผู้แจ้งเหตุหมายถึง นักเรียน หรือผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา สามารถแจ้งเหตุผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 
  1. เว็บไซต์  www.moesafetycenter.com
  2. แอพพลิเคชั่น MOESafetyCenter 
  3. Line ID : @MOE Safe ty Center
  4. Call Center : 02-126-6565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^