เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ประเภทโควตาพิเศษเรียนดี ปีการศึกษา 2565


การรับสมัครนักเรียนโครงการ English Program ประเภทโควตาพิเศษ นักเรียนเรียนดี 20 % แรกของโรงเรียน ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 65 - 12 ก.พ. 65 โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โครการ EP อาคาร 3 โรงเรียนสตรีศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามประกาศนี้ และทำการสอบคัดเลือกวันที่ 13 ก.พ. 65 (เวลา 09.00 - 12.00น. สอบข้อเขียน) และ ( เวลา 13.00น. - 15.30น. สอบสัมภาษณ์)
แบบฟอร์มสมัครออนไลน์
https://forms.gle/FahEUWYyasVW2JbN6
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
https://docs.google.com/...tqo/edit?usp=sharing
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^