เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

นางสาวฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕

นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา นางสาวฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^