เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทใช้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนเดิม)

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทใช้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนเดิม)

นักเรียน ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ที่

https://eval.strisuksa.ac.th/quota64

สมัครผ่านระบบออนไลน์

ห้องเรียนพิเศษ
สมัคร 22-28 มกราคม 2565

ห้องเรียนปกติ
สมัคร 5-11 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^