เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.1 : 554 คน ม.2 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.5 : 670 คน ม.6 : 680 คน

กยศ.-กรอ. เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์

งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามที่ งานแนะแนว โรงเรียนสตรีศึกษา https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^