เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ ให้ผู้ชนะการประมูลขายอาหารในโรงอาหาร และผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารมาทำสัญญา

แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลขายอาหารในโรงอาหาร และผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนสตรีศึกษา มาทำสัญญาและประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ปี สตรีศึกษา อาคาร ๗ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^