เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.1 : 554 คน ม.2 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.5 : 670 คน ม.6 : 680 คน

ประกาศ ให้ผู้ชนะการประมูลขายอาหารในโรงอาหาร และผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารมาทำสัญญา

แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลขายอาหารในโรงอาหาร และผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนสตรีศึกษา มาทำสัญญาและประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ปี สตรีศึกษา อาคาร ๗ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^