เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


เลื่อนการสอบ ม.1 เป็นวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และ ม.4 เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ตามประกาศ สพฐ. ล่าสุดเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^