เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.3 ม.6 ลงทะเบียนขอรับวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ทางไปรษณีย์บันทึกที่อยู่เพื่อดำเนินการส่ง ปพ.1 , ปพ.2 ทางไปรษณีย์
ตามที่โรงเรียนสตรีศึกษา ได้กำหนดวันรับเอกสารการจบหลักสูตรฯ ของนักเรียน(ปพ.1 และ ใบประกาศนียบัตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21-22 เมษายน 2563 นั้น ขณะนี้สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ#
ดังนั้น งานทะเบียนได้เปิดช่องทางในการรับเอกสารการจบหลักสูตรฯ ทางไปรษณีย์ นำส่งถึงบ้าน จึงขอความร่วมมือนักเรียน/ผู้ปกครองได้กรอกข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 084-4280090 , 093-1076017, 086-2405516
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^