เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.2 : 554 คน ม.3 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.4 : 670 คน ม.6 : 680 คน
ยอดบริจาค : บาท

ผลคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นเมือง

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 22 มี.ค. 2561
ป้ายกำกับ : ดีเด่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^