เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประการผลสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประการผลสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัล
และรายงานตัวการรับรางวัลในเวลา  7.30 น.  วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษา
 
ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์ - คณิต)
ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^