เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.1 : 554 คน ม.2 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.5 : 670 คน ม.6 : 680 คน

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 2-3 กันยายน 2562

เรียน ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา

เรื่อง ปิดเรียนเป็นการภายใน

      ตามที่พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง แม้ในเขตเมืองร้อยเอ็ดจะคลี่คลายลง แต่ยังมีผลกระทบกับนักเรียนจำนวนมากในเรื่องที่อยู่อาศัยและการเดินทางมาโรงเรียน
  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยกับนักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษาจึงหยุดการเรียนการสอน เป็นเวลา ๒ วัน คือในวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๒  จึงให้ครูแจ้งประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบ
   เนื่องจากบริเวณโรงเรียนสตรีศึกษา ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จึงขอให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชย วันดังกล่าวต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

         นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^