เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 11 เป็นวันที่ 10 พ.ย. 2562

เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในหลายๆพื่นที่ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบแข่งขัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^