เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อีเมลนักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษา


อีเมลนักเรียน (str12345@strisuksa.ac.th) โรงเรียนสตรีศึกษา รวมทั้งนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
พร้อมสำหรับให้บริการในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง G-Suite for Education สนับสนุนโดย Google

** พบปัญหาในการใช้งาน หรือลืมรหัสผ่านติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5206
http://www3.strisuksa.ac.th/?p=660
 

โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแล้วสำหรับการเปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน

  

คู่มือการใช้ Google Apps for Education

Google Apps Manual
Apps for Education สำหรับครูและนักเรียนยุค Digital
Google Search / Google Plus / gmail / Google Drive / Calendar / Google Site / Google Maps / Youtube / Google Classroom / Hangout / Google Keep / Google Groups / Google Translate
Google Apps for Education ทำอะไรได้บ้าง
– ส่งการบ้าน / ตรวจการบ้านนักเรียน จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่าน Google Classroom
– ทำข้อสอบวัดผล (ข้อสอบแบบเลือกตอบ) ตรวจคำตอบด้วย Flubaroo
– ทำใบงาน การบ้าน
– ผสมผสานการเรียนผ่านเว็บไซต์ กับการเรียนในห้องเรียน
– การจัดการประชุมผ่าน Google Calendar ในโรงเรียน
– การลดกระดาษด้วยการส่งอีเมล์ในโรงเรียน
– ฝากบทเรียน แบบฝึกหัดให้นักเรียนสำหรับเตรียมสอบผ่าน Google Site / Google Classroom
– สร้างเว็บไซต์สำหรับการจัดการเรียนรู้
– ประชุมผ่าน Google Hangout
– การสอนออนไลน์ผ่าน Hangout on Air
– การประเมินตามสภาพจริง โดยให้เด็กเขียนใส่ Docs หรือ สร้างแฟ้มสะสมผลงานผ่าน Google Sites
– เช็คชื่อนักเรียนผ่าน Drive( form , Spreadsheet)
– รวมคะแนนในโรงเรียนผ่าน Spreadsheet ทำให้รวบรวมง่าย ทำใบแสดงผลการส่งงาน รวบรวมคะแนน ตัดเกรด
– ทำโครงการในโรงเรียน โดยใช้ Google Sites เป็นที่เก็บข้อมูล
– ใช้สำหรับการทำงานในกลุ่มที่ต่างโรงเรียนกัน เช่น กลุ่มภาษาอังกฤษ EP
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
– Google Apps for Education
– Google Classroom
– Korat Innovator Technology
พบปัญหาการใช้งานติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีศึกษา
ครูไชยรัตน์ เอี่ยมแบน e-mail : chairat@strisuksa.ac.th
ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ e-mail : sittichai@strisuksa.ac.th
ครูเอกรินทร์ ศรีผ่อง e-mail : ekkarin@strisuksa.ac.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^