เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.1 : 554 คน ม.2 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.5 : 670 คน ม.6 : 680 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชืื่อผูู้มีสิทธิิ์สอบ

ระดับชั้น. ป.4-6
ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6สมัครสอบผ่านไลน์

บัญชีออมทรัพย์. ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด
 เลขที่บัญชี :05064191425-9
ชื่อบัญชี : นางสุมาลี กำเนิดแวงควง

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^