เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขปรับปรุงรายชื่อ 16 พ.ย.2561)
ประกาศเลื่อนวันสอบ
เนื่องจากวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ตรงกับการสอบ ส.อ.ว.น. จึงขอเลือนเป็นวันที่
18 พฤศจิกายน 2561 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สอบ เวลา : 09.00 - 11.00 น.

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สอบ เวลา : 13.00 - 15.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^