เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สรุปการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ครั้งที่ 10

สรุปรางวัลการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10
โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27โครงงานกล้องตรวจจับใบหน้าสำหรับบ้านอัจฉริยะ รับโล่รางวัลชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์ ผู้นำเสนอได้แก่ นางสาวนริศรา ไอยรัตน์ นางสาวศริญญา ภามนตรี และนางสาวจิราภรณ์ แก้วนาง โดยมีนายเอกรินทร์ ศรีผ่อง และอภิชัย สุขโนนจารย์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานท่านผู้อวยการโรงเรียนสตรีศึกษา นายศิริ ธนะมูล และคณะครูรับมอบของที่ระลึกในการให้การสนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสตรีศึกษาด้วยดีเสมอมา


คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 


 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2561
ป้ายกำกับ : GPs

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^