เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.1 : 554 คน ม.2 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.5 : 670 คน ม.6 : 680 คน

สรุปการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ครั้งที่ 10

สรุปรางวัลการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10
โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27โครงงานกล้องตรวจจับใบหน้าสำหรับบ้านอัจฉริยะ รับโล่รางวัลชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์ ผู้นำเสนอได้แก่ นางสาวนริศรา ไอยรัตน์ นางสาวศริญญา ภามนตรี และนางสาวจิราภรณ์ แก้วนาง โดยมีนายเอกรินทร์ ศรีผ่อง และอภิชัย สุขโนนจารย์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานท่านผู้อวยการโรงเรียนสตรีศึกษา นายศิริ ธนะมูล และคณะครูรับมอบของที่ระลึกในการให้การสนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสตรีศึกษาด้วยดีเสมอมา


คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 


 
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2561
ป้ายกำกับ : GPs

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^