เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้

รางวัลชนะเลิศการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด (เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร)เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^