เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานโภชนาการรับป้ายมาตรฐานโรงอาหารจากเทศบาลร้อยเอ็ด

คุณครูศรีสะอาด มังคะวัฒน์ และคุณครูพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์ เป็นตัวแทนรับมอบป้ายมาตรฐานโรงอาหารจากเทศบาลร้อยเอ็ด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^