เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสำหรับนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program ทั้ง GPS และ GPLS)ประจำปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program ทั้ง GPS และ GPLS)ประจำปีการศึกษา 2563

04 ก.พ. 2563 0 4,178

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : จำนวนที่รับ 3 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 108 คน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Program Science-Math - GPS ) จำนวน 3 ห้องเรียนรับนักเร

ขอเชิญชวนนักเรียน ป.6 และ ม.3 ทั่วประเทศ ร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Strisuksa 2020 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญชวนนักเรียน ป.6 และ ม.3 ทั่วประเทศ ร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Strisuksa 2020 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

02 ม.ค. 2563 0 5,790

นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธมศึกษาปี 3 ค่าสมัคร คนละ 50 บาท

รับสมัครผู้สนใจร่วมค่ายหุ่นยนต์ สตรีศึกษา ครึ้งที่ 1 (ปิดรับสมัคร)
รับสมัครผู้สนใจร่วมค่ายหุ่นยนต์ สตรีศึกษา ครึ้งที่ 1 (ปิดรับสมัคร)

19 พ.ย. 2562 0 1,658

กลุ่มบริหารวิชาการ โดยงานคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักเรียน ม.1 - ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ด่วนรับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 โครงการพิเศษ EP, GP, GPL ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 โครงการพิเศษ EP, GP, GPL ปีการศึกษา 2562

08 มี.ค. 2562 0 3,046

คลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4 โครงการพิเศษ EP, GP, GPL ด้านใน

^