เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา

12 มี.ค. 2564 0 4,039

GP-วิทย์-คณิต : ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน 108 คน ม.4 จำนวน 3 ห้องเรียน 102 คน GP - ภาษา-สังคม : ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน 72 คน

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

24 ธ.ค. 2563 0 551

ในกรณีพบเหตุการณ์การระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนสตรีศึกษาจึงขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกไปโดย ไม่มีกำหนด

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.3 ม.6 ลงทะเบียนขอรับวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ทางไปรษณีย์
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.3 ม.6 ลงทะเบียนขอรับวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ทางไปรษณีย์

02 เม.ย. 2563 0 2,636

บันทึกที่อยู่เพื่อดำเนินการส่ง ปพ.1 , ปพ.2 ทางไปรษณีย์ ของนักเรียน(ปพ.1 และ ใบประกาศนียบัตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

^