เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (English Program) ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (English Program) ปีการศึกษา 2564

03 เม.ย. 2564 0 4,147

ใ้ห้นักเรียนที่สอบได้ตัวจริงมารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา

12 มี.ค. 2564 0 3,947

GP-วิทย์-คณิต : ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน 108 คน ม.4 จำนวน 3 ห้องเรียน 102 คน GP - ภาษา-สังคม : ม.4 จำนวน 2 ห้องเรียน 72 คน

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

24 ธ.ค. 2563 0 509

ในกรณีพบเหตุการณ์การระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนสตรีศึกษาจึงขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกไปโดย ไม่มีกำหนด

^