เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

19 พ.ค. 2563 0 921

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคลากรโรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการระวังป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการระวังป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ

17 มี.ค. 2563 0 1,346

หากโรงเรียนมีราชการเร่งด่วนจะแจ้งให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เป็นรายๆไป - การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ให้ดำเนินการรับสมัครเป็นไปตามกำหนด - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการบริหาร นำเสนอและพิจารณาฯในวันที่ 23-25 มีนาคม 2563

ประกาศเรื่องการเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนสตรีศึกษา ประจำปี 2563
ประกาศเรื่องการเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนสตรีศึกษา ประจำปี 2563

13 มี.ค. 2563 0 1,313

ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษามีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

22 ม.ค. 2562 0 1,771

ประจำสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted วิทย์-คณิต)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารอาคาร 7 ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารอาคาร 7 ด้วยวิธี e-bidding

06 ธ.ค. 2561 0 1,690

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 2,541,000 บาท

^