เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ค่ายเยาวชนหุ่นยนต์ครั้งที่ 2

1
^