เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,764 คน ม.ต้น : 1,608 คน ม.ปลาย : 2,066 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.1 : 557 คน ม.2 : 527 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 712 คน ม.5 : 674 คน ม.6 : 680 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^