เพิ่มรายการแจ้งซ่อม เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง วันที่ สถานะ
61อาคาร 44303เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ไอทีนันท์นภัส พิมพิรัตน์2022-06-28 12:06:31

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

62อาคาร 55103น้ำแอร์หยดเครื่องปรับอากาศศิริญาพร วรวงค์2022-06-27 18:06:13

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

63อาคาร 5ห้องเซิร์ฟเวอร์ (5205)แอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์เปิดไม่ติดครับเครื่องปรับอากาศเอกรินทร์ ศรีผ่อง2022-06-27 15:06:58

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

64อาคาร 66404คอมพิวเตอร์ช้า คีบอร์ดกดไม่ติด ซีพียูติดๆดับๆ เมาท์ช้า โปรเจคเตอร์ใกล้หล่นค่ะอุปกรณ์ไอทีอาทิติยา นันทะยักษ์2022-06-24 10:06:51

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

65อาคาร 22207แอร์ตัดเอง / พังเครื่องปรับอากาศเนตรณพิศ สวัสดิ์ผล2022-06-23 09:06:45

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

66อาคาร 66205แป้นพิมพ์พัง คอมพิวเตอร์เชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้อุปกรณ์ไอทีกาญจน์พัทธิ เลิศลำหวาน2022-06-23 07:06:51

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

67อาคาร 66303เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเครื่องปรับอากาศพิมพ์มาดา ญาณนะพงศ์2022-06-22 13:06:03

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

68อาคาร 11103น้ำแอร์หยด แอร์เสียงดัง แอร์สั่นจนพื้นสะเทือนเครื่องปรับอากาศนภาพร ประเสริฐศรี2022-06-22 13:06:17

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

69อาคาร 5ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาหลอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่ติดจำนวน 3 ดวงระบบไฟฟ้าปัทมาวดี พันธะไชย2022-06-22 12:06:12

ดำเนินการเรียบร้อย

70อาคาร 44404โปรเจคเตอร์สีมันไม่ชัดครับอุปกรณ์ไอทีพงศกร บุญเสริม2022-06-22 11:06:59

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

71อาคาร 44404ไม่เย็นทั้ง2ตัวครับเครื่องปรับอากาศพงศกร บุญเสริม2022-06-22 11:06:55

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

72อาคาร 44406เเอร์ด้านหลังไม่เย็นเครื่องปรับอากาศอิระวดี สิทธิมวล2022-06-22 11:06:28

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

73อาคาร 55404แอร์ไม่เย็นทั้งสองตัวเครื่องปรับอากาศชลดา เตชะวโรนนท์2022-06-22 10:06:53

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

74อาคาร 66405เครื่องขยายเสียงเปิดไม่ติดค่ะอุปกรณ์ไอทีฐิตินันท์ พรมมงคล2022-06-22 09:06:00

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

75อาคาร 6ชั้น3ลำโพงไม่ได้ยินเลยค่ะงานซ่อมทั่วไปตวิษา ศรีคำ2022-06-22 08:06:03

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

76อาคาร 44303ประตูหลังชำรุดงานซ่อมทั่วไปนันท์นภัส พิมพิรัตน์2022-06-22 08:06:49

ดำเนินการเรียบร้อย

77อาคาร 66301แอร์ไม่เย็นซักตัวเลยค่ะ มีแต่ลมร้อนเครื่องปรับอากาศตวิษา ศรีคำ2022-06-21 21:06:26

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

78อาคาร 66407พัดลมไม่ติด2ตัว ติดแต่พัดเบาอีก1ตัวพัดเบามาก เเอร์ไม่ค่อยเย็น ไม่มีไมค์ให้ครูผู้สอน ประตูไม้หน้าห้องไม่มีเหล็กดูดไว้ยึดประตูเวลาเปิด โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยชัด เครื่องฉายสไลด์มีไฟข้างเดียวงานซ่อมทั่วไปจารุวรรณ สุบินสิทธิชัย ทิพย์สิงห์2022-06-21 21:06:38

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

79อาคาร 66402แอร์ไม่เย็นทั้ง2ตัวเลยค่ะ กับจอโปรเจคเตอร์มัวมากเลยค่ะเครื่องปรับอากาศพิมพ์ชนก ปักษาสิทธิชัย ทิพย์สิงห์2022-06-21 20:06:34

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

80อาคาร 66303โปรเจคเตอร์ชำรุดอุปกรณ์ไอทีณัฐพงษ์ จันทร์ศรีชาตรี วรรณสิงห์2022-06-21 11:06:23

ดำเนินการเรียบร้อย

รายการทั้งหมด : 81 รายการ