เพิ่มรายการแจ้งซ่อม เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง วันที่ สถานะ
41อาคาร 44405หลอดไฟกระพริบ ไฟไม่ติด 3หลอดระบบไฟฟ้าวนัสนันท์ อักษรอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-07-29 13:01:04

ดำเนินการเรียบร้อย

42อาคาร 55102คอมพิวเตอร์ช้ามาก/ไมค์ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีเดือนฉาย พรสวัสดิ์2022-07-26 14:32:43

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

43อาคาร 11103เครื่องเสียงใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีเดือนฉาย พรสวัสดิ์2022-07-26 14:32:04

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

44อาคาร 53/2 5302ไม่เย็นทั้ง 2 ตัวเครื่องปรับอากาศปรียาภรณ์ ภูเดช2022-07-25 13:21:22

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

45อาคาร 66304อาคาร6 / โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน เครื่องเสียงใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีปิยากร อารีเอื้อ2022-07-25 11:02:03

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

46อาคาร 2ห้องทะเบียน(อาคาร 2 ชั้นล่าง)ห้องทะเบียน เครื่องปรับอากาศ ทำงานแต่ไม่เย็น (ก่อนหน้านี้มีเสียงเกิดขึ้น และไฟฟ้าเบรกเกอร์ตัดไฟ)เครื่องปรับอากาศปริทัศน์ พิชิตมาร2022-07-18 13:07:57

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

47อาคาร 55205 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)น้ำห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ไหลครับ(ด่วนครับ) ขอบคุณมากมายครับ ปล.ขออนุญาตครูเอกรินทร์ / ใช้เบอร์โทรศัพท์ครูเอกรินทร์เป็นรหัสแจ้งซ่อมครับ เบอร์โทร ครูณัฏฐพงษ์ ไม่มีในระบบครับระบบน้ำประปาเอกรินทร์ ศรีผ่องอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-07-18 10:07:13

ดำเนินการเรียบร้อย

48อาคาร 44303น้ำแอร์ไหลไม่หยุดเลยค่ะเครื่องปรับอากาศนันท์นภัส พิมพิรัตน์2022-07-12 12:07:47

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

49อาคาร 55305โปรเจ็กเตอร์ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีวิศัลยา เดชมุงคุณ2022-07-11 13:07:24

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

50อาคาร 66403ที่ยึดจอโปรเจคเตอร์ด้านซ้ายใกล้หล่นตกอุปกรณ์ไอทีกิตติโชติ ธินัน2022-07-07 14:07:46

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

51อาคาร 11306เครื่อง visual เปิดติดแต่ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีศรัณย์พร จอมคำสิงห์2022-07-06 08:07:11

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

52อาคาร 55403แอร์พัว1ตัวและน้ำหยดเครื่องปรับอากาศปัณฑิตา สนอุทา2022-07-05 13:07:23

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

53อาคาร 55404โปรเจคเตอร์พังติดๆดับๆอุปกรณ์ไอทีณัฐรัตน์ ทำนาสุข2022-07-05 12:07:03

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

54อาคาร 65306 (5/1)ปลั๊กไฟด้านหน้าห้องชำรุดระบบไฟฟ้าชนกนันท์ โสภาพลอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-07-04 10:07:58

ดำเนินการเรียบร้อย

55อาคาร 44405โปรเจ็คเตอร์เอียง ภาพไม่ชัดอุปกรณ์ไอทีวนัสนันท์ อักษร2022-07-01 13:07:10

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

56อาคาร 44405กะพริบระบบไฟฟ้าวนัสนันท์ อักษรอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-07-01 13:07:56

ดำเนินการเรียบร้อย

57อาคาร 55302ประตูด้านหลังชำรุด (ปิดไม่ได้)งานซ่อมทั่วไปปรียาภรณ์ ภูเดชอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-06-30 14:06:29

ดำเนินการเรียบร้อย

58อาคาร 55302เเอร์ไม่เย็นทั้ง2ตัวค่ะเครื่องปรับอากาศปรียาภรณ์ ภูเดช2022-06-30 14:06:11

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

59อาคาร 55103ประตูด้านหน้า ปิดไม่สนิทงานซ่อมทั่วไปศิริญาพร วรวงค์อนุชิต ธรรมราษฎร์2022-06-29 16:06:14

ดำเนินการเรียบร้อย

60อาคาร 11303คอมพิวเตอร์ค้างอุปกรณ์ไอทีอริศรา สมบัติหลายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์2022-06-29 11:06:50

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการทั้งหมด : 81 รายการ