เพิ่มรายการแจ้งซ่อม เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง วันที่ สถานะ
21อาคารชั่วคราว703แอร์ไม่เย็นทั้ง2ตัว ตัวแรกดับไปเลย ตัวที่สองออกแค่ลมเครื่องปรับอากาศนพดล เทียมเมืองแพน2022-08-25 19:39:55

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

22อาคาร 44303เครื่องฉายจอพังอุปกรณ์ไอทีรัตนสุดา หงส์จุมพล2022-08-25 09:18:53

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

23อาคาร 44303น้ำแอร์ไหลเครื่องปรับอากาศรัตนสุดา หงส์จุมพล2022-08-25 08:25:49

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

24อาคาร 66305ภาพจอคอมพิวเตอร์เป็นสีฟ้า เครื่องเสียงใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีอนันตา ฤทธิธรรม2022-08-24 14:15:03

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

25อาคาร 55206คอมใช้ไม่ได้ครับอุปกรณ์ไอทีวนิชญา บัวไถล2022-08-22 13:40:57

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

26อาคารเลื่อนนุ่มอาคารดนตรีพื้นเมืองไฟฟ้าขัดข้องระบบไฟฟ้าวขิราภรณ์ เฉลิมแสน2022-08-19 13:31:38

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

27อาคาร 11103ลำโพงเครื่องเสียงไม่ดังอุปกรณ์ไอทีนภาพร ประเสริฐศรี2022-08-18 12:18:18

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

28อาคาร 55302ประตูด้านหลังปิดไม่ได้ค่ะงานซ่อมทั่วไปปรียาภรณ์ ภูเดช2022-08-17 11:42:26

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

29อาคาร 66306น้ำเเอร์มันหยดตกใส่หัวค่ะ (เเอร์ตัวหน้าห้อง)เครื่องปรับอากาศอภิญญา กิจบุญ2022-08-15 12:57:29

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

30บ้านนนทรีอาคารดนตรีพื้นเมืองแอร์เปิดไม่ติดเครื่องปรับอากาศวขิราภรณ์ เฉลิมแสน2022-08-15 12:53:39

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

31อาคาร 66205น้ำแอรหยกเครื่องปรับอากาศแพรวา สมสาร์2022-08-13 19:30:54

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

32อาคาร 55201โปรเจคเตอร์หลุดลงมาค่ะ ทำให้ดึงไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ไอทีลออรัตน์ อัคดี2022-08-11 21:03:59

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

33อาคาร 55305ลำโพงในห้องเรียน(5305)ไม่ดังอุปกรณ์ไอทีปรัชญาพร เพ็งพิพาทย์2022-08-05 13:25:29

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

34อาคาร 11303หลอดไฟเสียระบบไฟฟ้าอริศรา สมบัติหลาย2022-08-05 08:41:50

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

35อาคาร 55203 (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3)ไฟไม่ติด 2 หลอดระบบไฟฟ้าศิริลักษณ์ คามวัลย์อนุชิต ธรรมราษฎร์2022-08-04 15:32:20

ดำเนินการเรียบร้อย

36อาคาร 66202โปรเจคเตอร์ภาพไม่ชัด กระตุก สีจางอุปกรณ์ไอทีพรมพร ธารพันธุ์2022-08-03 09:12:29

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

37อาคาร 44402ปลั๊กไฟหน้าห้องบริเวณโต๊ะครูใช้ไม่ได้ระบบไฟฟ้าณัฐวุฒิ หมั่นวิชาอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-08-02 07:50:56

ดำเนินการเรียบร้อย

38อาคาร 66208เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ไอทีปพิชญา เคหาบาล2022-08-01 11:27:19

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

39อาคาร 66208เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะอุปกรณ์ไอทีปพิชญา เคหาบาล2022-08-01 11:25:45

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

40อาคาร 66201โทรศัพท์ติดต่อภายใน ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ประมาณ 1 เดือน ผ่านมาแล้วงานซ่อมทั่วไปวรรณา ประชานันท์2022-07-31 16:53:48

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

รายการทั้งหมด : 81 รายการ