เพิ่มรายการแจ้งซ่อม เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง วันที่ สถานะ
1อาคาร 44406โปรเจ็คเตอร์สีเพี้ยน/ คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียงอุปกรณ์ไอทีกรเดช พิมพ์ตระกาล2022-09-23 08:31:10

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

2อาคาร 55302เเอร์ใช้งานไม่ได้ ทั้ง2ตัวค่ะเครื่องปรับอากาศปรียาภรณ์ ภูเดช2022-09-21 09:39:45

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

3อาคาร 55104ไฟช็อต/ดูดขณะทำการสอนระบบไฟฟ้าลภัสรดา ทุมคำ2022-09-16 10:44:56

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

4อาคาร 55302ประตูหลังชำรุดงานซ่อมทั่วไปปรียาภรณ์ ภูเดช2022-09-15 08:23:56

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

5อาคาร 55302เเอร์ไม่เย็นเครื่องปรับอากาศปรียาภรณ์ ภูเดช2022-09-15 08:23:20

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

6อาคาร 55302ปลั๊กไฟบริเวณโต๊ะครู มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ระบบไฟฟ้าธัญชนก เวียงสมุทร2022-09-12 09:54:00

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

7อาคาร 44303เครื่องฉายโดนน้ำเเอร์แล้วใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีรัตนสุดา หงส์จุมพล2022-09-09 13:19:20

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

8อาคาร 15104เครื่องเสียงใช้งานไม่ได้ คอมพิวเตอร์พัง มีสีเเปลกๆ ไฟดูดไฟช็อตอุปกรณ์ไอทีรุ่งนภา วงศ์อาษา2022-09-07 15:23:13

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

9อาคาร 55104แอร์ไม่เย็น นํ้าแอร์รั่ว2ตัวเครื่องปรับอากาศลภัสรดา ทุมคำ2022-09-07 15:22:28

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

10อาคาร 44301ประตูด้านหน้ามันล็อคค่ะ เปิดจากด้านนอกไม่ได้ต้องเปิดจากด้านในอย่างเดียวงานซ่อมทั่วไปชุติพร เถาว์แก่น2022-09-07 15:21:50

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

11อาคาร 66403แอร์ไม่เย็นค่ะเครื่องปรับอากาศวรกมล สุขทวี2022-09-07 13:36:45

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

12อาคาร 66403สาย VGA OUT ชำรุด 1 เส้น ที่ยึดจอโปรเจ็คเตอร์ ชำรุดอุปกรณ์ไอทีกิตติโชติ ธินัน2022-09-06 12:51:11

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

13อาคาร 11306แอร์พัง1ตัวค่ะเครื่องปรับอากาศปาริศรา ฤทธิเรือง2022-09-02 23:44:21

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

14อาคาร 11306คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ใช้ไม่ได้ต้องการใช้ทำการสอน ด่วนอุปกรณ์ไอทีสุธารัตน์ ชื่นตา2022-09-02 09:37:10

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

15อาคาร 66307แอร์ไม่เย็นทั้ง2เครื่อง พัดลมระเบิด1ตัวค่ะเครื่องปรับอากาศสุพิชฌาย์ บุดดา2022-09-01 21:41:48

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

16ห้องน้ำข้างโรงอาหารห้องน้ำแสนสวยซ่อมกลอนประตูห้องน้ำหญิงงานซ่อมทั่วไปปาริศรา ฤทธิเรือง2022-08-31 16:04:29

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

17อาคาร 66203โปรเจกเตอร์ไม่ชัดค่ะ ครูที่มาสอนห้องนี้บอกว่า3ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิม ช่วยมาซ่อมให้เถอะค่ะอุปกรณ์ไอทีณัฐนันท์ สุทธิประภา2022-08-30 11:37:46

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

18อาคาร 11304เครื่องปรับอากาศเครื่องหน้ามีแต่ลม เครื่องน้ำหยดเครื่องปรับอากาศสมศักดิ์ ปานเพ็ชร2022-08-30 09:25:14

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

19อาคาร 55407เครื่องเสียงใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีก้องภพ ชมภูบุตร2022-08-30 08:56:57

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

20อาคาร 44402แอร์ด้านหน้าไม่เย็นเปิดออกมีแค่พัดลม เป็นไปได้เปลี่ยนใหม่ก็ดีนะครับซ่อมหลายรอบแล้วเครื่องปรับอากาศณัฐวุฒิ หมั่นวิชา2022-08-29 13:52:25

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

รายการทั้งหมด : 81 รายการ