เพิ่มรายการแจ้งซ่อม เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ อาคาร ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง วันที่ สถานะ
1อาคาร 66403ที่ยึดจอโปรเจคเตอร์ด้านซ้ายใกล้หล่นตกอุปกรณ์ไอทีกิตติโชติ ธินัน2022-07-07 14:07:46

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

2อาคาร 11306เครื่อง visual เปิดติดแต่ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอทีศรัณย์พร จอมคำสิงห์2022-07-06 08:07:11

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

3อาคาร 55403แอร์พัว1ตัวและน้ำหยดเครื่องปรับอากาศปัณฑิตา สนอุทา2022-07-05 13:07:23

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

4อาคาร 55404โปรเจคเตอร์พังติดๆดับๆอุปกรณ์ไอทีณัฐรัตน์ ทำนาสุข2022-07-05 12:07:03

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

5อาคาร 65306 (5/1)ปลั๊กไฟด้านหน้าห้องชำรุดระบบไฟฟ้าชนกนันท์ โสภาพล2022-07-04 10:07:58

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

6อาคาร 44405โปรเจ็คเตอร์เอียง ภาพไม่ชัดอุปกรณ์ไอทีวนัสนันท์ อักษร2022-07-01 13:07:10

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

7อาคาร 44405กะพริบระบบไฟฟ้าวนัสนันท์ อักษรอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-07-01 13:07:56

ดำเนินการเรียบร้อย

8อาคาร 55302ประตูด้านหลังชำรุด (ปิดไม่ได้)งานซ่อมทั่วไปปรียาภรณ์ ภูเดชอนุชิต ธรรมราษฎร์2022-06-30 14:06:29

ดำเนินการเรียบร้อย

9อาคาร 55302เเอร์ไม่เย็นทั้ง2ตัวค่ะเครื่องปรับอากาศปรียาภรณ์ ภูเดช2022-06-30 14:06:11

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

10อาคาร 55103ประตูด้านหน้า ปิดไม่สนิทงานซ่อมทั่วไปศิริญาพร วรวงค์อนุชิต ธรรมราษฎร์2022-06-29 16:06:14

ดำเนินการเรียบร้อย

11อาคาร 11303คอมพิวเตอร์ค้างอุปกรณ์ไอทีอริศรา สมบัติหลายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์2022-06-29 11:06:50

อยู่ระหว่างดำเนินการ

12อาคาร 44303เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ไอทีนันท์นภัส พิมพิรัตน์2022-06-28 12:06:31

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

13อาคาร 55103น้ำแอร์หยดเครื่องปรับอากาศศิริญาพร วรวงค์2022-06-27 18:06:13

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

14อาคาร 5ห้องเซิร์ฟเวอร์ (5205)แอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์เปิดไม่ติดครับเครื่องปรับอากาศเอกรินทร์ ศรีผ่อง2022-06-27 15:06:58

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

15อาคาร 66404คอมพิวเตอร์ช้า คีบอร์ดกดไม่ติด ซีพียูติดๆดับๆ เมาท์ช้า โปรเจคเตอร์ใกล้หล่นค่ะอุปกรณ์ไอทีอาทิติยา นันทะยักษ์2022-06-24 10:06:51

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

16อาคาร 22207แอร์ตัดเอง / พังเครื่องปรับอากาศเนตรณพิศ สวัสดิ์ผล2022-06-23 09:06:45

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

17อาคาร 66205แป้นพิมพ์พัง คอมพิวเตอร์เชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้อุปกรณ์ไอทีกาญจน์พัทธิ เลิศลำหวาน2022-06-23 07:06:51

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

18อาคาร 66303เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเครื่องปรับอากาศพิมพ์มาดา ญาณนะพงศ์2022-06-22 13:06:03

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

19อาคาร 11103น้ำแอร์หยด แอร์เสียงดัง แอร์สั่นจนพื้นสะเทือนเครื่องปรับอากาศนภาพร ประเสริฐศรี2022-06-22 13:06:17

รอแอดมินรับแจ้งซ่อม

20อาคาร 5ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาหลอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่ติดจำนวน 3 ดวงระบบไฟฟ้าปัทมาวดี พันธะไชย2022-06-22 12:06:12

ดำเนินการเรียบร้อย

รายการทั้งหมด : 32 รายการ