เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มี.ค. 2565 0 1,445

- นักเรียนที่มีรายชื่อต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ ตามลิงค์ด้านล่างหรือคิวอาร์โค๊ดในประกาศ - นักเรียนต้องมาสอบในวันที่ 26 มีนาคม 2565 หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์

ให้นักเรียนห้องเรียนปกติยืนยันสิทธิ์โควตา 1-4 มีนาคม 2565 นี้
ให้นักเรียนห้องเรียนปกติยืนยันสิทธิ์โควตา 1-4 มีนาคม 2565 นี้

01 มี.ค. 2565 0 1,195

ขอให้นักเรียนห้องเรียนปกติโรงเรียนเดิมยืนยันสิทธิ์เรียนโควตา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1- 4 มีนาคม 2565 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://eval.strisuksa.ac.th

^