โรงเรียนสตรีศึกษา ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566
ห้องเรียนปกติ

ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566

บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังประกาศ ด้านล่างนี้


ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ไฟล์ pdf

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน

ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล