เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการระวังป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการระวังป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการระวังป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ

17 มี.ค. 2563 0 2,371

หากโรงเรียนมีราชการเร่งด่วนจะแจ้งให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เป็นรายๆไป - การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ให้ดำเนินการรับสมัครเป็นไปตามกำหนด - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการบริหาร นำเสนอและพิจารณาฯในวันที่ 23-25 มีนาคม 2563

1
^