เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ แข่งทักษะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency Test” ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency Test” ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2561

24 ก.ค. 2561 0 13,669

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency Test ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ภาคเช้า (09.00 -11.00 น.) : ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ภาคบ่าย (13.00 -15.00 น.)

1
^