เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ สอบแข่งขัน

ขอเชิญชวนนักเรียน ป.6 และ ม.3 ทั่วประเทศ ร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Strisuksa 2020 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญชวนนักเรียน ป.6 และ ม.3 ทั่วประเทศ ร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Strisuksa 2020 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

02 ม.ค. 2563 0 5,655

นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธมศึกษาปี 3 ค่าสมัคร คนละ 50 บาท

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561

01 ต.ค. 2561 0 4,642

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการ สอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน

1
^