เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มี.ค. 2565 0 1,867

- นักเรียนที่มีรายชื่อต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ ตามลิงค์ด้านล่างหรือคิวอาร์โค๊ดในประกาศ - นักเรียนต้องมาสอบในวันที่ 26 มีนาคม 2565 หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์

1

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^