เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา เรื่องการสรรหาและจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

02 ธ.ค. 2563 0 2,618

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๐๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา

ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา เรื่องการสรรหาและจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา เรื่องการสรรหาและจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

23 พ.ย. 2563 0 2,347

ครูสอนศิลปะ, ภาษาจีนและคณิตศาสตร์ อย่างละ 1 ตำแหน่ง ประจำโครงการ English Program

1

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^