เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศผล

ประกาศผลรางวัลการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Proficiency Test 2018) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศผลรางวัลการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Proficiency Test 2018) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

19 ธ.ค. 2561 0 3,546

พิธีมอบรางวัล วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. และขอให้ผู้ได้รับรางวัลแจ้งยืนยันการเข้ารับมอบรางวัล ภายในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2562 ทางโทรศัพท์ 043-513-267 หรือ 095-662-5969

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561

14 มิ.ย. 2561 0 1,819

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนำเงินมาชำระค่าลงทะเบียน 650 บาท และค่าอาหาร 350 บาท รวม 1,000 บาท

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^