เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561

14 มิ.ย. 2561 0 1,713

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2561 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนำเงินมาชำระค่าลงทะเบียน 650 บาท และค่าอาหาร 350 บาท รวม 1,000 บาท

1
^