เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ประกาศผล

ประกาศผลการสอบวัดความเป็นเลิศภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบวัดความเป็นเลิศภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565

30 ส.ค. 2565 0 4,969

ประกาศคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกาศคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกาศคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทใช้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนเดิม (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทใช้สิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนเดิม (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

16 ก.พ. 2565 0 1,641

ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ https://strisuksa.ac.th ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 นี้

่่ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โครงการ English Program รอบโควตาเรียนดี
่่ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โครงการ English Program รอบโควตาเรียนดี

14 ก.พ. 2565 0 2,019

ให้นักเรียนที่สอบได้ (ตัวจริง) มารายงานตัวในวันที่ 15 ก.พ.2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักงานโครงการ English Program อาคาร 3 ชั้น 1

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^