เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ป้ายกำกับ ค่ายดาราศาสตร์ GPs ม.3 @นาดูน

ค่ายดาราศาสตร์ GPs ม.3 @นาดูน
ค่ายดาราศาสตร์ GPs ม.3 @นาดูน

03 ส.ค. 2561 0 911

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีศึกษานำนักเรียนในโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ม.3 ณ ศูนย์วิจัยวลัยรุกขเวช พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม คลิกดูภาพกิจกรรม

1
^